Kronikáři obce

PŘEHLED KRONIKÁŘŮ OBCE:

KOPECKÝ JOSEF- zapsal své paměti od roku 1866 do roku 1927

KOLÍNSKÝ ERVÍN -od roku 1927 do roku 1929

MACHÁČEK FRANTIŠEK-od roku 1929 do roku 1931

MANČAL JAROSLAV JOSEF -od roku 1931 do roku 1940

VOLEK KAREL -od roku 1945-1951,do původní kroniky dopsal léta od roku 1940

NEPRAŠ KAREL -do první kroniky psal od roku 1952 do roku 1957

                                do druhé kroniky psal od roku 1958 do roku 1961

VOLEK KAREL -od roku 1961 do roku 1981

NEPRAŠ KAREL -od roku 1981 do roku 1994

Mgr.ERBRTOVÁ HELENA dopsala roky 1995-1996,dále pokračovala od roku 1997 do roku 2003

KŘÍŽKOVÁ ALENA -dopsala roky 2004-2007,nyní pokračuji od roku 2008